Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Evropské migrační sítě (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Konzultace ohledně jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí