Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forskningsintensive SMV'er (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk migrationsnetværk (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Maarten B. ENGWRIDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets beslutning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, AFET

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik