Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. syyskuuta 2007 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan muuttoliikkeiden verkoston perustamisesta (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan neuvoston välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyöstä (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, AFET

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö