Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till rådets beslut om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy