Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2094(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0278/2007

Внесени текстове :

A6-0278/2007

Разисквания :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0422

Протокол
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург

3. Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за изпълнението на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход [2007/2094(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

Kathalijne Maria Buitenweg представи доклада.

Изказа се Louis Michel (член на Комисията).

Изказаха се: Patrick Gaubert, от името на групата PPE-DE, Martine Roure, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Frank Vanhecke, от името на групата ITS, Anna Záborská, Magda Kósáné Kovács, Sarah Ludford, Marek Aleksander Czarnecki, Philip Claeys, Roberta Alma Anastase, Genowefa Grabowska, Wiesław Stefan Kuc, Neena Gill, Jan Tadeusz Masiel, Emine Bozkurt, Justas Vincas Paleckis и Louis Michel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 27.09.2007.

Правна информация - Политика за поверителност