Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2065(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0290/2007

Ingivna texter :

A6-0290/2007

Debatter :

PV 27/09/2007 - 4
CRE 27/09/2007 - 4

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.8
CRE 27/09/2007 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0423

Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg

4. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)
CRE

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 [2007/2065(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

Piia-Noora Kauppi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ilda Figueiredo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Karin Resetarits (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Amalia Sartori för PPE-DE-gruppen, Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Lydia Schenardi för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 27.09.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy