Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation med ledamöter från Folkrepubliken Kina, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Wang Yingfan, vice ordförande i Nationella folkkongressens utrikesutskott i Folkrepubliken Kina.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy