Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg

6. Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 52/2007 som ingivits av Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin och Adamos Adamou om behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 11.10.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy