Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург

8. Дневен ред

На своето сутрешно заседание Председателският съвет реши да предложи следните промени в дневния ред на пленарните заседания, провеждащи се на 10.10.2007 г. и 11.10.2007 г.

сряда, 10.10.2007 г.

- декларация на Съвета и на Комисията относно хуманитарната ситуация в ивицата Газа, която се включва след разискването по доклада на Alain Lamassoure и Adrian Severin относно изменение на разпоредбите на договора по отношение на състава на Европейския парламент (точка 58 от Дневния ред)

четвъртък, 11.10.2007 г.

- гласуването по предложението за резолюция, включено в съответствие с член 81 от Правилника за дейността, относно международните счетоводни стандарти (B6-0157/2007 - точка 39 от Дневния ред) се отлага за следващата месечна сесия в Страсбург;

- докладът на Helmuth Markov относно сключването на споразумения по силата на член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) относно компенсаторните поправки вследствие на присъединяването на нови държави-членки през 1995 и 2004 г. (INTA, A6-0340/2007) се включва в дневния ред, в съответствие с член 43, параграф 1.

Парламентът изразява своето съгласие с тези промени.

Правна информация - Политика за поверителност