Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

8. Ημερήσια διάταξη

Κατά τη σημερινή πρωινή της συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη των συνόδων στις 10.10.2007 και 11.10.2007.

Τετάρτη 10.10.2007

- η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εγγράφεται μετά τη συζήτηση επί της έκθεσης Alain Lamassoure και Adrian Severin σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων της Συνθήκης όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σημείο 58 της ΗΔ)

Πέμπτη 11.10.2007

- η ψηφοφορία στην πρόταση ψηφίσματος που έχει εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 81 σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (B6-0157/2007 - σημείο 39 της ΗΔ) αναβάλλεται για την προσεχή περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο·

- η έκθεση Helmuth Markov σχετικά με τη σύναψη των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της GATS όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από τις διευρύνσεις του 1995 και του 2004 (INTA, A6-0340/2007) εγγράφεται στην ώρα των ψηφοφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου