Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. september 2007 - Strasbourg

8. Päevakord

Sama päeva hommikul toimunud koosolekul otsustas esimeeste konverents teha ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks 10.10.2007 ja 11.10.2007 istungite päevakorda.

kolmapäev, 10.10.2007

- nõukogu ja komisjoni avaldus humanitaarolukorra kohta Gaza sektoris lisatakse päevakorda Euroopa Parlamendi koosseisu puudutavate asutamislepingu sätete muutmist käsitleva Alain Lamassoure'i ja Adrian Severini raporti arutelu (päevakorra punkt 58) järele.

neljapäev, 11.10.2007

- vastavalt artiklile 81 esitatud rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid käsitleva resolutsiooni ettepaneku (B6-0157/2007 - päevakorra punkt 39) hääletus lükatakse järgmisele Strasbourgi osaistungjärgule;

- Helmuth Markovi raport GATSi XXI artikli alusel sõlmitavate asjaomaste kokkulepete kohta seoses vajalike kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad 1995. ja 2004. aasta laienemistest (INTA, A6-0340/2007), pannakse hääletusele vastavalt artikli 43 lõikele 1.

Parlament kiitis parandusettepanekud heaks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika