Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 september 2007 - Straatsburg

8. Agenda

In haar vergadering van vanochtend heeft de Conferentie van voorzitters besloten de volgende wijzigingen op de agenda van de vergaderingen van 10.10.2007 en 11.10.2007 voor te stellen:

woensdag 10.10.2007

- een verklaring van Raad en Commissie over de humanitaire situatie in de Gazastrook wordt op de agenda ingeschreven na het debat over het verslag van Alain Lamassoure en Adrian Severin over het voorstel tot wijziging van de verdragsbepalingen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement (punt 58 OJ)

donderdag 11.10.2007

- de stemming over de overeenkomstig artikel 81 ingeschreven ontwerpresolutie over internationale standaarden voor jaarrekeningen (B6-0157/2007 - punt 39 OJ) wordt uitgesteld tot de volgende vergaderperiode in Straatsburg;

- het verslag Helmuth Markov over de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetredingen van 1995 en 2004 (INTA, A6-0340/2007) wordt onder de stemmingen ingeschreven overeenkomstig artikel 43, lid 1.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid