Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg

8. Program schôdze

Konferencia predsedov na svojej rannej schôdzi rozhodla navrhnúť tieto zmeny programu schôdzí 10.10.2007 a 11.10.2007.

streda 10.10.2007

- vyhlásenie Rady a Komisie o humanitárnej situácii v pásme Gazy je zaradené po rozprave o správe Alain Lamassoure a Adrian Severin zmene a doplnení ustanovení zmluvy týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu (bod 58 programu)

štvrtok 11.10.2007

- hlasovanie o návrhu uznesenia zaradeného v súlade s článkom 81 o medzinárodných účtovných štandardách (B6-0157/2007 - bod 39 programu) je preložené na budúcu schôdzu v Štrasburgu;

- správa Helmuth Markov o uzatvorení príslušných dohôd podľa článku XXI GATS o potrebných kompenzačných úpravách vyplývajúcich z pristúpení v rokoch 1995 a 2004 (INTA, A6-0340/2007) je zaradená do hlasovania v súlade s článkom 43 ods. 1.

Parlament vyjadril svoj súhlas so zmenami.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia