Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0363/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург

9.5. Положението в Бирма (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 и B6-0372/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0363/2007

(за замяна на B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 и B6-0372/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt и Colm Burke, от името на групата PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock и Barbara Weiler, от името на групата PSE

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski и Marcin Libicki, от името на групата UEN

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, е също сред подписалите предложението за резолюция.

приема се (P6_TA(2007)0420)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Geoffrey Van Orden направи устни предложения за изменение на §§ 1 и 3, които бяха одобрени;

- Martin Schulz, от името на групата PSE, и Elmar Brok направиха устни предложения за изменение на § 5, които бяха одобрени.

Правна информация - Политика за поверителност