Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0363/2007

Keskustelut :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Äänestykset :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 27. syyskuuta 2007 - Strasbourg

9.5. Burman tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 ja B6-0372/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0363/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 ja B6-0372/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Elizabeth Lynne oli myös allekirjoittanut päätöslauselmaesityksen ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0420)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Geoffrey Van Orden esitti 1 ja 3 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin;

- Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Elmar Brok esittivät 5 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö