Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0363/2007

Dezbateri :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Voturi :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 27 septembrie 2007 - Strasbourg

9.5. Situaţia din Birmania (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 şi B6-0372/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0363/2007

care înlocuieşte B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 şi B6-0372/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock şi Barbara Weiler, în numele Grupului PSE

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, este, de asemenea, semnatară.

Adoptat (P6_TA(2007)0420)

Intervenţii privind votarea:

- Geoffrey Van Orden a prezentat amendamnete orale la §§ 1 şi 3, care au fost reţinute;

- Martin Schulz, în numele Grupului PSE, şi Elmar Brok au prezentat amendamente orale la § 5, care au fost reţinute.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate