Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0363/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg

9.5. Situácia v Barme (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 a B6-0372/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0363/2007

(nahrádzajúci B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 a B6-0372/2007):

podaný týmito poslancami:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt a Colm Burke za skupinu PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock a Barbara Weiler za skupinu PSE

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski a Marcin Libicki za skupinu UEN

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

Elizabeth Lynne za skupinu ALDE sa tiež podpísala.

Prijatý (P6_TA(2007)0420)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Geoffrey Van Orden predložil ústne PDN k ods. 1 a 3, ktoré boli prijaté;

- Martin Schulz za skupinu PSE a Elmar Brok predložili ústne PDN k ods. 5, ktoré boli prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia