Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0363/2007

Debatter :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg

9.5. Situationen i Burma (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 och B6-0372/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0363/2007

(ersätter B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 och B6-0372/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt och Colm Burke för PPE-DE-gruppen

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock och Barbara Weiler för PSE-gruppen

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski och Marcin Libicki för UEN-gruppen

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Undertecknare var även Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0420)

Inlägg om omröstningen:

- Geoffrey Van Orden lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 1 och 3; de muntliga ändringsförslagen beaktades.

- Martin Schulz för PSE-gruppen, och Elmar Brok lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 5, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy