Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 september 2007 - Straatsburg

14. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Tenuitvoerlegging van het besluit van de Raad betreffende het moratorium op de doodstraf - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Marcin Libicki

Situatie in Birma - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt en Francesco Enrico Speroni

Verslag Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen en Robert Evans

Verslag Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford

Juridische mededeling - Privacybeleid