Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Vykonanie rozhodnutia Rady, ktoré sa týka moratória o treste smrti - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Marcin Libicki

Situácia v Barme - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt a Francesco Enrico Speroni

Správa: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen a Robert Evans

Správa: Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia