Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. september 2007 - Strasbourg

16. Teatud dokumente puudutavad otsused

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks

DEVE komisjon

- AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee tegevus aastal 2007 (2007/2180(INI))

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFCO komisjon

- Ettepanek muuta otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti (2007/2207(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

AFET komisjon

- Afganistani stabiliseerimine: ELi ja rahvusvahelise üldsuse väljakutsed (2007/2208(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

AGRI komisjon

- Lamba- ja kitsesektori tulevik Euroopas (2007/2192(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Milline tulevik ootab noori põllumajandustootjaid pärast ühise põllumajanduspoliitika käimasolevat reformi? (2007/2194(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontroll" (2007/2195(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Piimakvootide tulevik: mõju sektorile ja asjaomastele maapiirkondadele (2007/2193(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

CULT komisjon

- Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas (2007/2211(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

DEVE komisjon

- Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös (2007/2182(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Arengupoliitika sidusus ja ELi poolt teatavate bioloogiliste loodusvarade kasutamise mõju Lääne-Aafrika arengule (2007/2183(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, ENVI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

ECON komisjon

- Varahaldus II (2007/2200(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Konkurents - jaepangandussektori uurimine (2007/2201(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Hoiuste tagamise skeemid (2007/2199(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

EMPL komisjon

- Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise alal ELis tehtud edusammud (direktiivide 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ ülevõtmine) (2007/2202(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Paindlikkuse ja turvalisuse ühised põhimõtted (2007/2209(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

ENVI komisjon

- Ühenduse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vahekokkuvõte (2007/2204(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil (2007/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, JURI, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Roheline raamat: Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades (2007/2203(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

FEMM komisjon

- Naised ja teadus (2007/2206(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Naiste roll tööstuses (2007/2197(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

IMCO komisjon

- ELi tarbijapoliitika strateegia 2007-2013 (2007/2189(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, ECON)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

INTA komisjon

- Reformitud Maailma Kaubandusorganisatsiooni suunas (2007/2184(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (2007/2186(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Ühenduse kaubanduse kaitsemeetmete reform (2007/2198(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, ECON, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- ELi strateegia euroopa ettevõtjate turulepääsu nimel (2007/2185(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

ITRE komisjon

- Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (2007/2188(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, DEVE, ENVI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Euroopa teadusruum: uued perspektiivid (2007/2187(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

JURI komisjon

- Euroopa Parlamendi eesõiguste kaitsmine liikmesriikide kohtute ees (2007/2205(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

LIBE komisjon

- Roheline raamat : Euroopa Liidu kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse kolmandates riikides (2007/2196(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, JURI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Roheline raamat kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa Liidu uimastipoliitikas (2007/2212(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

REGI komisjon

- Territoriaalse arengu kava ja Leipzigi harta järelmeetmed – ruumilise arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa tegevusprogrammi suunas (2007/2190(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Ühtekuuluvuspoliitika mõju haavatavate kogukondade ja rühmade integratsioonile (2007/2191(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks ((kodukorra artikkel 114))

AFET komisjon

- Euroopa Liidu roll Iraagis (2007/2181(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, INTA)

Kaasatud komisjonid

AFET komisjon

- Afganistani stabiliseerimine: ELi ja rahvusvahelise üldsuse väljakutsed (2007/2208(INI))
Kaasatud komisjonid AFET, DEVE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

BUDG komisjon

- Ühenduse programmide juhtimise eest vastutavate täitevasutuste standardfinantsmääruse muutmine (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Kaasatud komisjonid BUDG, CONT
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

DEVE komisjon

- Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös (2007/2182(INI))
Kaasatud komisjonid DEVE, FEMM
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Arengupoliitika sidusus ja ELi poolt teatavate bioloogiliste loodusvarade kasutamise mõju Lääne-Aafrika arengule (2007/2183(INI))
Kaasatud komisjonid DEVE, PECH, ENVI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

ENVI komisjon

- Roheline raamat: Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades (2007/2203(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO, TRAN)
Kaasatud komisjonid ENVI, ECON
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

- Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(nõuandvad komisjonid ITRE)
Kaasatud komisjonid ENVI, IMCO
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

ITRE komisjon

- Ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (2007/2188(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)
Kaasatud komisjonid ITRE, DEVE, ENVI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

JURI komisjon

- Euroopa Parlamendi eesõiguste kaitsmine liikmesriikide kohtute ees (2007/2205(INI))
Kaasatud komisjonid JURI, AFCO
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

Suunamise muudatus

- Karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Komisjoni määruse (EÜ) eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

nõuandvad komisjonid: CONT

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.09.2007)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika