Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2007. gada 27. septembris - Strasbūra

16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus

DEVE komiteja

- ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2007. gadā (2007/2180(INI)) .

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

AFCO komiteja

- Priekšlikums grozījumam 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās (2007/2207(INI))
(atzinums: JURI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

AFET komiteja

- Situācijas stabilizēšana Afganistānā: ES un starptautiskās sabiedrības uzdevumi (2007/2208(INI))
(atzinums: DEVE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

AGRI komiteja

- Aitkopības un kazkopības nozares nākotne Eiropā (2007/2192(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Jauno lauksaimnieku nākotne saistībā ar notiekošo KLP reformu (2007/2194(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences l 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- KLP “veselības pārbaude” (2007/2195(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Piena kvotu nākotne: ietekme uz nozari un attiecīgajiem lauku rajoniem (2007/2193(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

CULT komiteja

- Eiropas kultūras programma globalizācijas laikmetā (2007/2211(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

DEVE komiteja

- Dzimumu līdztiesība un sieviešu lomas pastiprināšana attīstības sadarbībā (2007/2182(INI))
(atzinums: FEMM)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (2007/2183(INI))
(atzinums: PECH, ENVI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

ECON komiteja

- Aktīvu pārvaldība II (2007/2200(INI))
(atzinums: JURI, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Konkurence - nozares izmeklēšana banku mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā (2007/2201(INI))
(atzinums: ITRE, JURI, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Noguldījumu garantiju sistēmas (2007/2199(INI))
(atzinums: JURI, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

EMPL komiteja

- ES sasniegtais progress vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas nodrošināšanā (Direktīvu 2000/43/EK un 2000/78/EK transponēšana) (2007/2202(INI))
(atzinums: FEMM, LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Kopējie elastīguma un sociālās drošības principi (2007/2209(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

ENVI komiteja

- Sestās Kopienas vides rīcības programmas visdusposma pārskatīšana (2007/2204(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Orgānu ziedošana un transplantācija: politikas pasākumi ES līmenī (2007/2210(INI))
(atzinums: AFET, JURI, LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Zaļā grāmata par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi saistītā politikā (2007/2203(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

FEMM komiteja

- Sievietes un zinātne (2007/2206(INI))
(atzinums: ITRE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Sieviešu loma rūpniecībā (2007/2197(INI))
(atzinums: ITRE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

IMCO komiteja

- ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.-2013. gadam (2007/2189(INI))
(atzinums: JURI, ECON)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

INTA komiteja

- Gatavojoties Pasaules Tirdzniecības organizācijas reformai (2007/2184(INI))
(atzinums: ECON)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Koreju (2007/2186(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Kopienas tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma (2007/2198(INI))
(atzinums: AFET, ECON, LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- ES stratēģija, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tirgum (2007/2185(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

ITRE komiteja

- Pasaules Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fonds (2007/2188(INI))
(atzinums: BUDG, DEVE, ENVI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Eiropas Pētniecības telpa: jaunas perspektīvas (2007/2187(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

JURI komiteja

- Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizstāvēšana dalībvalstu tiesās (2007/2205(INI))
(atzinums: AFCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

LIBE komiteja

- Zaļā Grāmata: Eiropas Savienības pilsoņu diplomātiskā un konsulārā aizsardzība trešās valstīs (2007/2196(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, JURI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Zaļā grāmata par pilsoniskās sabiedrības lomu narkotiku apkarošanā Eiropas Savienībā (2007/2212(INI))
(atzinums: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

REGI komiteja

- Teritoriālās programmas un Leipcigas Hartas īstenošana - Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas rīcības programmas izstrāde (2007/2190(INI))
(atzinums: ENVI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (2007/2191(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus ((Reglamenta 114. pants))

AFET komiteja

- Eiropas Savienības loma Irākā (2007/2181(INI))
(atzinums: DEVE, BUDG, INTA).

Lesaistītās komitejas

AFET komiteja

- Situācijas stabilizēšana Afganistānā: ES un starptautiskās sabiedrības uzdevumi (2007/2208(INI))
Lesaistītās komitejas AFET, DEVE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

BUDG komiteja

- Par Kopienas programmu pārvaldību atbildīgajām izpildaģentūrām paredzēto finanšu pamatnoteikumu grozīšana (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Lesaistītās komitejas BUDG, CONT
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

DEVE komiteja

- Dzimumu līdztiesība un sieviešu lomas pastiprināšana attīstības sadarbībā (2007/2182(INI))
Lesaistītās komitejas DEVE, FEMM
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (2007/2183(INI))
Lesaistītās komitejas DEVE, PECH, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

ENVI komiteja

- Zaļā grāmata par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi saistītā politikā (2007/2203(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO, TRAN)
Lesaistītās komitejas ENVI, ECON
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

- Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(atzinums: ITRE)
Lesaistītās komitejas ENVI, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

ITRE komiteja

- Pasaules Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fonds (2007/2188(INI))
(atzinums: BUDG)
Lesaistītās komitejas ITRE, DEVE, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

JURI komiteja

- Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizstāvēšana dalībvalstu tiesās (2007/2205(INI))
Lesaistītās komitejas JURI, AFCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

Mainīta nodošanas kārtība

- Sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL.

- Projekts Komisijas regulai (EK), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)).

Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

atzinums: CONT

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 20. septembra lēmumu).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika