Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 september 2007 - Straatsburg

16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Commissie DEVE

- Werkzaamheden Paritaire Parlementaire Vergadering ACS/EU in 2007 (2007/2180(INI))

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen(artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Voorstel tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van algemene rechtstreekse verkiezingen (2007/2207(INI))
(advies: JURI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie AFET

- Stabilisatie van Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (2007/2208(INI))
(advies: DEVE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie AGRI

- De toekomst van de schapen- en geitensector in Europa (2007/2192(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Hoe ziet de toekomst eruit voor jonge landbouwers met de huidige hervorming van het GLB (2007/2194(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Sanitaire controle in het GLB (2007/2195(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Toekomst van de melkquota: gevolgen voor de sector en de betrokken plattelandsgebieden (2007/2193(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie CULT

- Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering (2007/2211(INI))
(advies: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie DEVE

- Gendergelijkheid en vrouwenparticipatie in de ontwikkelingssamenwerking (2007/2182(INI))
(advies: FEMM)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Samenhang in het ontwikkelingsbeleid en de gevolgen van de exploitatie van bepaalde natuurlijke biologische rijkdommen voor de ontwikkeling in West-Afrika (2007/2183(INI))
(advies: PECH, ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie ECON

- Beleggingsfondsen II (2007/2200(INI))
(advies: JURI, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Mededinging: Sectoraal onderzoek in de sector retailbanking ( (2007/2201(INI))
(advies: ITRE, JURI, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Depositogarantiestelsels (2007/2199(INI))
(advies: JURI, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie EMPL

- Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (omzetting van richtlijnen 2000/43/EG and 2000/78/EG) (2007/2202(INI))
(advies: FEMM, LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Gemeenschappelijke beginselen Flexizekerheid (2007/2209(INI))
(advies: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie ENVI

- Tussentijdse evaluatie van het Zesde Milieuactieprogramma van de Gemeenschap (2007/2204(INI))
(advies: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Orgaandonatie en -transplantatie: Beleidsmaatregelen op EU-niveau (2007/2210(INI))
(advies: AFET, JURI, LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen (2007/2203(INI))
(advies: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie FEMM

- Vrouwen en wetenschap (2007/2206(INI))
(advies: ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Rol van vrouwen in de industrie (2007/2197(INI))
(advies: ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie IMCO

- Strategie voor het consumentenbeleid van de EU 2007-2013 (2007/2189(INI))
(advies: JURI, ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie INTA

- Naar een hervormde Wereldhandelsorganisatie (2007/2184(INI))
(advies: ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Economische en commerciële betrekkingen met Korea (2007/2186(INI))
(advies: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Hervorming van de communautaire handelsverdedigingsinstrumenten (2007/2198(INI))
(advies: AFET, ECON, LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Strategie EU voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (2007/2185(INI))
(advies: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie ITRE

- Wereldfonds voor energie-efficiency en hernieuwbare energie (2007/2188(INI))
(advies: BUDG, DEVE, ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Europese Onderzoeksruimte: nieuwe vooruitzichten (2007/2187(INI))
(advies: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie JURI

- Verdediging van de prerogatieven van het Europees Parlement voor nationale rechterlijke instanties (2007/2205(INI))
(advies: AFCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie LIBE

- Groenboek: Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (2007/2196(INI))
(advies: DEVE, AFET, JURI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Groenboek: Rol van het maatschappelijk middenveld in het drugsbeleid van de Europese Unie (2007/2212(INI))
(advies: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie REGI

- Follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig - naar een Europees actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang (2007/2190(INI))
(advies: ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Het effect van het cohesiebeleid op de integratie van kwetsbare gemeenschappen en groeperingen (2007/2191(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen ((artikel 114 van het Reglement))

Commissie AFET

- De rol van de Europese Unie in Irak (2007/2181(INI))
(advies: DEVE, BUDG, INTA)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AFET

- Stabilisatie van Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (2007/2208(INI))
Medeverantwoordelijke commissies: AFET, DEVE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie BUDG

- Ontwerpverordening (EG) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Medeverantwoordelijke commissies: BUDG, CONT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie DEVE

- Gendergelijkheid en vrouwenparticipatie in de ontwikkelingssamenwerking (2007/2182(INI))
Medeverantwoordelijke commissies DEVE, FEMM
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Samenhang in het ontwikkelingsbeleid en de gevolgen van de exploitatie van bepaalde natuurlijke biologische rijkdommen voor de ontwikkeling in West-Afrika (2007/2183(INI))
Medeverantwoordelijke commissies: DEVE, PECH, ENVI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie ENVI

- Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen (2007/2203(INI))
(advies: ITRE, IMCO, TRAN)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

- Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(advies: ITRE)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie ITRE

- Wereldfonds voor energie-efficiency en hernieuwbare energie (2007/2188(INI))
(advies: BUDG)
Medeverantwoordelijke commissies: ITRE, DEVE, ENVI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Commissie JURI

- Verdediging van de prerogatieven van het Europees Parlement voor nationale rechterlijke instanties (2007/2205(INI))
Medeverantwoordelijke commissies: JURI, AFCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Wijziging van aanwijzing

- Sancties ten aanzien van de werkgevers van onderdanen uit derde landen die illegaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Ontwerpverordening (EG) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

verwezen naar ten principale: BUDG

advies: CONT

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.09.2007)

Juridische mededeling - Privacybeleid