Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 27 septembrie 2007 - Strasbourg

16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă

DEVE

- Lucrările Adunării parlamentare mixte ACP-UE din 2007 (2007/2180(INI))

Autorizaţia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 45 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Propunere de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea reprezentanţilor Parlamentului European prin vot universal direct (2007/2207(INI))
(aviz: JURI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

AFET

- Stabilizarea Afganistanului: provocări pentru Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională (2007/2208(INI))
(aviz: DEVE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

AGRI

- Viitorul sectorului ovin şi caprin în Europa (2007/2192(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Viitorul tinerilor agricultori în cadrul actualei reforme a PAC (2007/2194(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Evaluare a stării de sănătate a PAC (2007/2195(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Viitorul cotelor de lapte: consecinţele pentru sector şi regiunile rurale în cauză (2007/2193(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

CULT

- O agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare (2007/2211(INI))
(aviz: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

DEVE

- Egalitatea între sexe şi emanciparea femeilor în cooperarea pentru dezvoltare (2007/2182(INI))
(aviz: FEMM)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse biologice naturale asupra dezvoltării în Africa de Vest (2007/2183(INI))
(aviz: PECH, ENVI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

ECON

- Gestiunea activelor II (2007/2200(INI))
(aviz: JURI, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Concurenţa: anchetă sectorială privind serviciile bancare cu amănuntul (2007/2201(INI))
(aviz: ITRE, JURI, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Sisteme de garanţie a depozitelor (2007/2199(INI))
(aviz: JURI, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

EMPL

- Progresele înregistrate în UE în materie de egalitate de şanse şi luptă împotriva discriminării (transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE) (2007/2202(INI))
(aviz: FEMM, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Principii comune ale flexisecurităţii (2007/2209(INI))
(aviz: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

ENVI

- Examinarea intermediară a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (2007/2204(INI))
(aviz: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Donarea şi transplantul de organe: acţiuni politice la nivelul Uniunii Europene (2007/2210(INI))
(aviz: AFET, JURI, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Carte verde privind instrumentele de piaţă utilizate în favoarea politicii mediului şi a altor obiective conexe (2007/2203(INI))
(aviz: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

FEMM

- Femeile şi ştiinţa (2007/2206(INI))
(aviz: ITRE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Rolul femeilor în industrie (2007/2197(INI))
(aviz: ITRE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

IMCO

- Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (2007/2189(INI))
(aviz: JURI, ECON)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

INTA

- Spre o Organizaţie Mondială a Comerţului reformată (2007/2184(INI))
(aviz: ECON)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Relaţii economice şi comerciale cu Coreea (2007/2186(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Reforma instrumentelor de protecţie comercială ale Comunităţii (2007/2198(INI))
(aviz: AFET, ECON, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Strategia UE de acordare a accesului la piaţă companiilor europene (2007/2185(INI))
(aviz: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

ITRE

- Fondul mondial pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă (2007/2188(INI))
(aviz: BUDG, DEVE, ENVI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (2007/2187(INI))
(aviz: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

JURI

- Apărarea prerogativelor Parlamentului European în faţa tribunalelor naţionale (2007/2205(INI))
(aviz: AFCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

LIBE

- Carte verde: protecţia diplomatică şi consulară a cetăţenilor Uniunii în ţări terţe (2007/2196(INI))
(aviz: DEVE, AFET, JURI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Carte verde privind rolul societăţii civile în politica în materie de droguri a Uniunii Europene (2007/2212(INI))
(aviz: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

REGI

- Urmarea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - Spre un program european de acţiune pentru amenajarea teritoriului şi coeziunea teritorială (2007/2190(INI))
(aviz: ENVI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Impactul politicilor de coeziune asupra integrării comunităţilor şi categoriilor vulnerabile (2007/2191(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă ( (articolul 114 din Regulamentul de procedură))

AFET

- Rolul Uniunii Europene în Irak (2007/2181(INI))
(aviz: DEVE, BUDG, INTA)

Comisii asociate

AFET

- Stabilizarea Afganistanului: provocări pentru Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională (2007/2208(INI))
Comisii asociate AFET, DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

BUDG

- Modificarea regulamentului financiar tip al agenţiilor executive însărcinate cu gestionarea programelor comunitare (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Comisii asociate BUDG, CONT
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

DEVE

- Egalitatea între sexe şi emanciparea femeilor în cooperarea pentru dezvoltare (2007/2182(INI))
Comisii asociate DEVE, FEMM
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse biologice naturale asupra dezvoltării în Africa de Vest (2007/2183(INI))
Comisii asociate DEVE, PECH, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

ENVI

- Carte verde privind instrumentele de piaţă utilizate în favoarea politicii mediului şi a altor obiective conexe (2007/2203(INI))
(aviz: ITRE, IMCO, TRAN)
Comisii asociate ENVI, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

- Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(aviz: ITRE)
Comisii asociate ENVI, IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

ITRE

- Fondul mondial pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă (2007/2188(INI))
(aviz: BUDG)
Comisii asociate ITRE, DEVE, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

JURI

- Apărarea prerogativelor Parlamentului European în faţa tribunalelor naţionale (2007/2205(INI))
Comisii asociate JURI, AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

Modification de saisine

- Sancţiuni aplicate angajatorilor de resortisanţi din ţările terţe aflaţi în regim de şedere ilegală (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Proiect de regulament (CE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

retrimis fond: BUDG

aviz: CONT

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.09.2007)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate