Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 10.10.2007 και 11.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου