Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) (разискване)
 4.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз-2007 г. (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Необходимост от цялостна стратегия за борба срещу раковите заболявания (писмена декларация)
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 8.Дневен ред
 9.Време за гласуване
  
9.1.Към европейска дигитална библиотека (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Привеждане в действие на решението на Съвета във връзка с мораториум върху смъртното наказание (гласуване)
  
9.4.Операция в рамките на ЕПСО в Източен Чад и в северната част на Централноафриканската република (гласуване)
  
9.5.Положението в Бирма (гласуване)
  
9.6.Задължения на предоставящите трансгранични услуги (гласуване)
  
9.7.Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) (гласуване)
  
9.8.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз (гласуване)
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (180 kb) Присъствен списък (54 kb)       
 
Протокол (142 kb) Присъствен списък (33 kb) Резултати от гласувания (306 kb) Резултати от поименно гласуване (853 kb) 
 
Протокол (210 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (166 kb) Резултати от поименно гласуване (303 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност