Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 27 września 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (debata)
 4.Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2007 (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Potrzeba szeroko zakrojonej strategii walki z rakiem (pisemne oświadczenie)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 8.Porządek obrad
 9.Głosowanie
  
9.1.Biblioteki cyfrowe (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Wprowadzenie w życie decyzji Rady w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci (głosowanie)
  
9.4.Operacja WPZiB na wschodzie Czadu i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej (głosowanie)
  
9.5.Sytuacja w Birmie (głosowanie)
  
9.6.Obowiązki dostawców usług transgranicznych (głosowanie)
  
9.7.Wprowadzenie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (głosowanie)
  
9.8.Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2007 (głosowanie)
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 13.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (156 kb) Lista obecności (53 kb)       
 
Protokół (136 kb) Lista obecności (33 kb) Wyniki głosowania (261 kb) Wyniki głosowań imiennych (558 kb) 
 
Protokół (213 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (161 kb) Wyniki głosowań imiennych (293 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności