Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (debatt)
 4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring)
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Föredragningslista
 9.Omröstning
  9.1.Digitala bibliotek (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (omröstning)
  9.4.ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (omröstning)
  9.5.Situationen i Burma (omröstning)
  9.6.Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (omröstning)
  9.7.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (omröstning)
  9.8.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (omröstning)
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (160 kb) Närvarolista (53 kb)       
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (33 kb) Omröstningsresultat (279 kb) Omröstningar med namnupprop (843 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (138 kb) Omröstningar med namnupprop (292 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy