Index 
Jegyzőkönyv
PDF 196kWORD 139k
2007. szeptember 27., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazása (vita)
 4.Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés - 2007 (vita)
 5.Köszöntés
 6.A rák megfékezését célzó átfogó stratégia szükségességéről (írásbeli nyilatkozat)
 7.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére
 8.Napirend
 9.Szavazások órája
  
9.1.i2010: Digitális könyvtárak (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.2.Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.3.A Tanács határozatának végrehajtása a halálbüntetési moratóriummal kapcsolatban (szavazás)
  
9.4.EBVP-művelet Csád keleti és a Közép-afrikai Köztársaság északi részén (szavazás)
  
9.5.Burma/Mianmar (szavazás)
  
9.6.A határokon átnyúló szolgáltatást nyújtók kötelezettségei (szavazás)
  
9.7.A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazása (szavazás)
  
9.8.Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés - 2007 (szavazás)
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 13.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kkv-k támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről (COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, CONT

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról (COM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Mararten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezésére vonatkozó konzultáció (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

utalva:

illetékes :

CONT

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről szóló, az Európai Közösség és az Európa Tanács közötti megállapodás megkötéséről (COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat a Tanács határozatára az 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról (COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, AFET


3. A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazása (vita)

Jelentés a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv alkalmazásáról [2007/2094(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

Kathalijne Maria Buitenweg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Patrick Gaubert, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Magda Kósáné Kovács, Sarah Ludford, Marek Aleksander Czarnecki, Philip Claeys, Roberta Alma Anastase, Genowefa Grabowska, Wiesław Stefan Kuc, Neena Gill, Jan Tadeusz Masiel, Emine Bozkurt, Justas Vincas Paleckis és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.09.27-i jegyzőkönyv 9.3. pont .


4. Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés - 2007 (vita)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2007 [2007/2065(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

Piia-Noora Kauppi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Ilda Figueiredo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Karin Resetarits (a CULT bizottság véleményének előadója), Amalia Sartori, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Lydia Schenardi, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.09.27-i jegyzőkönyv 9.8. pont .


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Kínai Népköztársaság képviselőinek a Kínai Népköztársaság Nemzeti Népi Kongresszusa külügyi bizottságának alelnöke, Wang Yingfan úr által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


6. A rák megfékezését célzó átfogó stratégia szükségességéről (írásbeli nyilatkozat)

A 52/2007. számú, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin és Adamos Adamou által benyújtott, a rák megfékezését célzó átfogó stratégia szükségességéről szóló nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2007.10.11-i ülés jegyzőkönyvében az elfogadott szövegek között.


7. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

Az illetékes osztrák hatóságok kérelmezték Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztését.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. Napirend

Ma reggeli ülésén az Elnökök Értekezlete a következő változtatásokat javasolta a 2007.10.10-i és 2007.10.11-i ülések napirendjéhez:

2007.10.10., szerda

- Alain Lamassoure-nak és Adrian Severinnek a Szerződések rendelkezéseinek az Európai Parlament összetételével kapcsolatos módosításáról szóló jelentéséről (a napirend 58. pontja) folytatott vita után napirendre tűzik a gázai övezet humanitárius helyzetéről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatot;

2007.10.11., csütörtök

- a nemzetközi számviteli standardokkal kapcsolatos, az eljárási szabályzat 81. cikkének megfelelően napirendre tűzött állásfoglalási indítványról szóló szavazást a következő strasbourgi ülésre halasztják (B6-0157/2007 - a napirend 39. pontja);

- az 1995-ös és 2004-es bővítések következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló Helmuth Markov-jelentés (INTA, A6-0340/2007) felkerül a szavazások órájára az eljárási szabályzat 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

A Parlament jóváhagyja a változtatásokat.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


9.1. i2010: Digitális könyvtárak (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés: i2010: Egy digitális európai könyvtár felé [2006/2040(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0416)


9.2. Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai oktatási és képzési rendszerek hatékonyságáról és igazságosságáról [2007/2113(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0417)


9.3. A Tanács határozatának végrehajtása a halálbüntetési moratóriummal kapcsolatban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 és B6-0361/2007

Marios Matsakis nem írta alá a B6-0359/2007 állásfoglalási indítványt.

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0357/2007

(amely a B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 és B6-0361/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében

Marco Cappato, Marco Pannella és Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Willy Meyer Pleite és Marco Rizzo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Roberta Angelilli

Elfogadva (P6_TA(2007)0418)


9.4. EBVP-művelet Csád keleti és a Közép-afrikai Köztársaság északi részén (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-0366/2007 és B6-0367/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0362/2007

(amely a B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0366/2007 és B6-0367/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker és Bogdan Klich, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében

Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson és Marie-Arlette Carlotti, a(z) PSE képviselőcsoport nevében

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Ryszard Czarnecki és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Mieczysław Edmund Janowski és Konrad Szymański ugyancsak aláírták az indítványt az UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2007)0419)

Felszólalások a szavazásról:

- Michael Gahler a 3. bekezdés h) pontjához szóbeli módosítást terjeszt elő, mellyel kapcsolatban felszólal Philippe Morillon és Michel Rocard, a módosítást nem fogadják el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi a figyelembevételét.

(A B6-0365/2007 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.5. Burma/Mianmar (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 és B6-0372/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0363/2007

(amely a B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 és B6-0372/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt és Colm Burke, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock és Barbara Weiler, a(z) PSE képviselőcsoport nevében

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella és Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski és Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, ugyancsak aláírta az indítványt.

Elfogadva (P6_TA(2007)0420)

Felszólalások a szavazásról:

- Geoffrey Van Orden az 1. és a 3. bekezdéshez szóbeli módosításokat terjeszt elő, melyeket elfogadnak;

- Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Elmar Brok az 5. bekezdéshez szóbeli módosításokat terjeszt elő, melyeket elfogadnak.


9.6. A határokon átnyúló szolgáltatást nyújtók kötelezettségei (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló szolgáltatást nyújtók kötelezettségeiről [2006/2049(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0421)


9.7. A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazása (szavazás)

Jelentés a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv alkalmazásáról [2007/2094(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0422)


9.8. Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés - 2007 (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2007 [2007/2065(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0423)

Felszólalások a szavazásról:

- Anna Hedh, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a 47. bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PSE képviselőcsoporttól a következő kinevezési kérelmeket kapta:

Az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Lily Jacobs helyett Thijs Berman

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Herbert Bösch.

Az elnök megállapítja, hogy ellenvetést nem tettek, ezért a kinevezéseket ratifikálják.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


13. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által 2007. szeptember 20-án a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv elfogadása céljából elfogadott közös álláspont (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD))
utalva: illetékes: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2007.09.28.


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Marie-Hélène Descamps -jelentés - A6-0296/2007: Milan Gaľa

A Tanács határozatának végrehajtása a halálbüntetési moratóriummal kapcsolatban - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Marcin Libicki

Burma/Mianmar - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt és Francesco Enrico Speroni

Kathalijne Maria Buitenweg -jelentés - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen és Robert Evans

Piia-Noora Kauppi -jelentés - A6-0290/2007: Glyn Ford


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


16. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

DEVE bizottság

- Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2007. évi munkája (2007/2180(INI))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 45. cikke)

AFCO bizottság

- Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslat (2007/2207(INI))
(vélemény: JURI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség részére (2007/2208(INI))
(vélemény: DEVE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

AGRI bizottság

- A juh/bárány- és kecskeágazat jövője Európában (2007/2192(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Milyen jövő vár a fiatal gazdálkodókra a KAP folyamatban lévő reformja nyomán (2007/2194(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A KAP „egészségügyi ellenőrzése” (2007/2195(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A tejkvóták jövője: következmények az ágazat és az érintett vidéki területek számára (2007/2193(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

CULT bizottság

- Európai kulturális program a globalizálódó világban (2007/2211(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

DEVE bizottság

- A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben (2007/2182(INI))
(vélemény: FEMM)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A fejlesztést célzó politika koherenciája és egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának hatása a fejlesztésre Nyugat-Afrikában (2007/2183(INI))
(vélemény: PECH, ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- Vagyonkezelés II (2007/2200(INI))
(vélemény: JURI, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Verseny - Ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatások területén (2007/2201(INI))
(vélemény: ITRE, JURI, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Betétbiztosítási rendszerek (2007/2199(INI))
(vélemény: JURI, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) (2007/2202(INI))
(vélemény: FEMM, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A rugalmas biztonság közös elvei (2007/2209(INI))
(vélemény: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

ENVI bizottság

- A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékelése (2007/2204(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Szervadományozás és szervátültetés: európai uniós szintű szakpolitikai fellépések (2007/2210(INI))
(vélemény: AFET, JURI, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Zöld Könyv a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről (2007/2203(INI))
(vélemény: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

FEMM bizottság

- A nők és a tudomány (2007/2206(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A nők szerepe az iparban (2007/2197(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

IMCO bizottság

- Az EU fogyasztóügyi politikai stratégiája 2007-2013 (2007/2189(INI))
(vélemény: JURI, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

INTA bizottság

- Egy megreformált Kereskedelmi Világszervezet felé (2007/2184(INI))
(vélemény: ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok Koreával (2007/2186(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A közösségi kereskedelmi védintézkedések reformja (2007/2198(INI))
(vélemény: AFET, ECON, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Az EU stratégiája az európai vállalatok piacra jutásának elősegítése érdekében (2007/2185(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

ITRE bizottság

- Globális energiahatékonysági és megújuló energia alap (2007/2188(INI))
(vélemény: BUDG, DEVE, ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Európai Kutatási Térség: új perspektívák (2007/2187(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- Az Európai Parlament előjogainak védelme a nemzeti bíróságok előtt (2007/2205(INI))
(vélemény: AFCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

LIBE bizottság

- Zöld Könyv: Az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli védelme harmadik országokban (2007/2196(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, JURI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Zöld könyv a civil társadalom szerepéről az európai uniós drogpolitikában (2007/2212(INI))
(vélemény: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

REGI bizottság

- A területrendezési menetrend és a lipcsei charta nyomon követése - Egy területfejlesztési és területi kohéziós európai cselekvési program felé (2007/2190(INI))
(vélemény: ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A kohéziós politika hatása a sebezhető közösségek és csoportok integrációjára (2007/2191(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikke)

AFET bizottság

- Az Európai Unió szerepe Irakban (2007/2181(INI))
(vélemény: DEVE, BUDG, INTA)

Társbizottságok

AFET bizottság

- Afganisztán stabilizálása: kihívások az EU és a nemzetközi közösség részére (2007/2208(INI))
Társbizottságok: AFET, DEVE
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

BUDG bizottság

- A közösségi programok igazgatásával megbízott végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásának módosítása (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))Társbizottságok: BUDG, CONT
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

DEVE bizottság

- A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben (2007/2182(INI))
Társbizottságok: DEVE, FEMM
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- A fejlesztést célzó politika koherenciája és egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának hatása a fejlesztésre Nyugat-Afrikában (2007/2183(INI))
Társbizottságok: DEVE, PECH, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

ENVI bizottság

- Zöld könyv a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről (2007/2203(INI))
(vélemény: ITRE, IMCO, TRAN)
Társbizottságok: ENVI, ECON
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

- Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(vélemény: ITRE)
Társbizottságok: ENVI, IMCO
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

ITRE bizottság

- Globális energiahatékonysági és megújuló energia alap (2007/2188(INI))
(vélemény: BUDG)
Társbizottságok: ITRE, DEVE, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- Az Európai Parlament előjogainak védelme a nemzeti bíróságok előtt (2007/2205(INI))
Társbizottságok: JURI, AFCO
(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)

Felkérés módosítása

- Az illegálisan tartózkodó harmadik országok állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciók (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
utalva: illetékes: LIBE
vélemény: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló 1653/2004/EK rendeletet módosító bizottsági rendelettervezet (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

utalva: illetékes: BUDG

vélemény: CONT

(Az Elnökök Értekezletének 2007.09.20-i határozatát követően.)


17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

435

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

88

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

424

55/2007

Jacky Henin

41

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

27

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

42

58/2007

Benoît Hamon

33

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

74

60/2007

Riccardo Ventre

3

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Károly Ferenc Szabó

156

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

92

63/2007

Andreas Mölzer

18

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

401

65/2007

Mario Borghezio

48

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

35

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

71

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

24

69/2007

Andreas Mölzer

11

70/2007

Bogusław Rogalski

26

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

39

72/2007

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

70

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

25

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

23

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

276

76/2007

Giusto Catania

18

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

103

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

19

79/2007

Tadeusz Zwiefka

16

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

9

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

48

82/2007

Oldřich Vlasák

23

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

23

84/2007

Daniel Strož

12

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

16


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2007.10.10 és 2007.10.11.


19. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 12.50 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat