Kazalo 
Zapisnik
PDF 186kWORD 131k
Četrtek, 27. september 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Uporaba Direktive 2000/43/ES o rasni enakosti (razprava)
 4.Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Potreba po celoviti strategiji za boj proti raku (pisna izjava)
 7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 8.Dnevni red
 9.Čas glasovanja
  
9.1.i2010: digitalne knjižnice (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Uporaba Sklepa Sveta o moratoriju na smrtno kazen (glasovanje)
  
9.4.Operacija ESDP na vzhodnem in severnem delu srednjeafriške Republike Čad (glasovanje)
  
9.5.Razmere v Burmi (glasovanje)
  
9.6.Obveznost ponudnikov čezmejnih storitev (glasovanje)
  
9.7.Uporaba Direktive 2000/43/ES o rasni enakosti (glasovanje)
  
9.8.Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) (glasovanje)
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Predložitev skupnih stališč Sveta
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, ki ga je sprejelo več držav članic ter je namenjen podpiranju MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g.Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (g. Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog Sklepa Sveta v zvezi s sklenitvijo Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope o sodelovanju med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Svetom Evrope (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog Odločbe Sveta o izvajanju Uredbe (ES) št. 168/2007 v zvezi s sprejetjem večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

FEMM, AFET


3. Uporaba Direktive 2000/43/ES o rasni enakosti (razprava)

Poročilo: Uporaba Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost [2007/2094(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

Kathalijne Maria Buitenweg je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Govorili so Patrick Gaubert v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Frank Vanhecke v imenu skupine ITS, Anna Záborská, Magda Kósáné Kovács, Sarah Ludford, Marek Aleksander Czarnecki, Philip Claeys, Roberta Alma Anastase, Genowefa Grabowska, Wiesław Stefan Kuc, Neena Gill, Jan Tadeusz Masiel, Emine Bozkurt, Justas Vincas Paleckis in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 , Zapisnik z dne 27.09.2007.


4. Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) (razprava)

Poročilo: Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) [2007/2065(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

Piia-Noora Kauppi je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Ilda Figueiredo (pripravljalka mnenja odbora AGRI), Karin Resetarits (pripravljalka mnenja odbora CULT), Amalia Sartori v imenu skupine PPE-DE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Lydia Schenardi v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 , Zapisnik z dne 27.09.2007.


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji poslancev Ljudske republike Kitajske pod vodstvom Wanga Yingfana, podpredsednika odbora za zunanje zadeve Vsekitajskega ljudskega kongresa Ljudske republike Kitajske, ki se je nahajala na častni galeriji.


6. Potreba po celoviti strategiji za boj proti raku (pisna izjava)

Pisna izjava 52/2007 o potrebi po celoviti strategiji za boj proti raku, ki so jo vložili poslanci Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin in Adamos Adamou, je zbrala podpise več kot večine poslancev, ki sestavljajo Parlament, in bo zato v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovniku in objavljena skupaj z imeni podpisnikov v Sprejetih besedilih seje z dne 11.10.2007.


7. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni avstrijski organi so vložili zahtevo za odpravo poslanske imunitete Hansu-Petru Martinu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) Poslovnika posredovana Odboru JURI.


8. Dnevni red

Na dopoldanski seji je Konferenca predsednikov sklenila predlagati naslednje spremembe dnevnega reda za zasedanji 10. in 11.oktobra 2007 :

sreda, 10.10.2007

- Izjava Sveta in Komisije o humanitarnih razmerah na območju vzhodne Gaze se uvrsti na dnevni red po razpravi o poročilu Alaina Lamassoura in Adriana Severina o spremembah določb Pogodbe, ki se nanašajo na sestavo Evropskega parlamenta (točka 58 dnevnega reda)

četrtek, 11.10.2007

- Glasovanje o predlogu resolucije o mednarodnih računskih standardih, na dnevnem redu v skladu s členom 81(B6-0157/2007 - točka 39 dnevnega reda), se preloži na naslednje delno zasedanje v Strasbourgu;

- Poročilo Helmuta Markova o sklenitvi sporazumov v skladu s členom XXI GATS o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi širitev leta 1995 in 2004 (INTA, A6-0340/2007) se uvrsti na glasovanje v skladu s členom 43(1).

Parlament je izjavil, da se strinja s temi spremembami.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


9.1. i2010: digitalne knjižnice (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: i2010: na poti do evropske digitalne knjižnice" [2006/2040(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0416)


9.2. Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja [2007/2113(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0417)


9.3. Uporaba Sklepa Sveta o moratoriju na smrtno kazen (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 in B6-0361/2007

Marios Matsakis ni podpisal predloga resolucije B6-0359/2007.

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0357/2007

(ki nadomešča B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 in B6-0361/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE

Marco Cappato, Marco Pannella in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE

André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Willy Meyer Pleite in Marco Rizzo v imenu skupine GUE/NGL

Roberta Angelilli

Sprejeto (P6_TA(2007)0418)


9.4. Operacija ESDP na vzhodnem in severnem delu srednjeafriške Republike Čad (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-0366/2007 in B6-0367/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0362/2007

(ki nadomešča B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0366/2007 in B6-0367/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker in Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE

Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson in Marie-Arlette Carlotti v imenu skupine PSE

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE

Ryszard Czarnecki in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN

Mieczysław Edmund Janowski in Konrad Szymański sta v imenu skupine UEN tudi podpisala predlog resolucije.

Sprejeto (P6_TA(2007)0419)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Michael Gahler je podal ustni predlog spremembe k odstavku 3, točka h), o katerem sta razpravljala Philippe Morillon in Michel Rocard, in ki ni bil upoštevan, ker je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.

(Predlog resolucije B6-0365/2007 je brezpredmeten.)


9.5. Razmere v Burmi (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 in B6-0372/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0363/2007

(ki nadomešča B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 in B6-0372/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt in Colm Burke v imenu skupine PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock in Barbara Weiler v imenu skupine PSE

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella in Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski in Marcin Libicki v imenu skupine UEN

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL

Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE je prav tako podpisala predlog resolucije.

Sprejeto (P6_TA(2007)0420)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Geoffrey Van Orden je podal ustna predloga sprememb k odstavkoma 1 in 3, ki sta bila upoštevana;

- Martin Schulz v imenu skupine PSE, in Elmar Brok sta podala ustna predloga sprememb k odstavku 5, ki sta bila upoštevana.


9.6. Obveznost ponudnikov čezmejnih storitev (glasovanje)

Poročilo: Obveznost ponudnikov čezmejnih storitev [2006/2049(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0421)


9.7. Uporaba Direktive 2000/43/ES o rasni enakosti (glasovanje)

Poročilo: Uporaba Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost [2007/2094(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0422)


9.8. Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) (glasovanje)

Poročilo: Enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji (2007) [2007/2065(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0423)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Anna Hedh v imenu skupine PSE je podala ustni predlog spremembe k odstavku 47, ki je bil upoštevan.


10. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PSE prejel vloge za naslednja imenovanja:

Delegacija pri Odbor za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija: Lily Jacobs namesto Thijsa Bermana.

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Herbert Bösch.

Predsednica je ugotovila, da ni nasprotovanj. Imenovanja so bila s tem potrjena.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje skupno stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 20. septembra 2007 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive 87/102/EGS (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 28.9.2007.


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Uporaba Sklepa Sveta o moratoriju na smrtno kazen - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Marcin Libicki

Razmere v Burmi - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt in Francesco Enrico Speroni

Poročilo: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen in Robert Evans

Poročilo: Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila

Odbor DEVE

- Delo skupne parlamentarne skupščine AKP/EU v letu 2007 (2007/2180(INI))

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila(člen 45 Poslovnika)

Odbor AFCO

- Predlog za spremembo Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 (2007/2207(INI))
(mnenje: JURI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor AFET

- Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (2007/2208(INI))
(mnenje: DEVE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor AGRI

- Prihodnost sektorjev ovčereje in kozjereje v Evropi. (2007/2192(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Kakšno prihodnost prinaša mladim kmetovalcem sedanja reforma SKP? (2007/2194(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- "Zdravstveni pregled" SKP (2007/2195(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Prihodnost mlečnih kvot: posledice za sektor in zadevna podeželska območja (2007/2193(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor CULT

- Evropska agenda za kulturo v svetu globalizacije (2007/2211(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor DEVE

- Enakost spolov in krepitev vloge žensk v razvojnem sodelovanju (2007/2182(INI))
(mnenje: FEMM)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Soodvisnost razvojnih politik in posledice izkoriščanja nekaterih bioloških naravnih virov s strani EU za razvoj zahodne Afrike (2007/2183(INI))
(mnenje: PECH, ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor ECON

- Upravljanje premoženja II (2007/2200(INI))
(mnenje: JURI, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Konkurenca - preiskava sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom (2007/2201(INI))
(mnenje: ITRE, JURI, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Sistemi zajamčenih vlog (2007/2199(INI))
(mnenje: JURI, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor EMPL

- Napredek EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (prenos direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES) (2007/2202(INI))
(mnenje: FEMM, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Skupna načela prožne varnosti (2007/2209(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor ENVI

- Vmesni pregled šestega okoljskega akcijskega programa (2007/2204(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Darovanje in presajanje organov: politični ukrepi na ravni EU (2007/2210(INI))
(mnenje: AFET, JURI, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Zelena knjiga o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik (2007/2203(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor FEMM

- Ženske in znanost (2007/2206(INI))
(mnenje: ITRE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Vloga žensk v industriji (2007/2197(INI))
(mnenje: ITRE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor IMCO

- Strategija potrošniške politike EU 2007-2013 (2007/2189(INI))
(mnenje: JURI, ECON)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor INTA

- Reformirani Svetovni trgovinski organizaciji naproti (2007/2184(INI))
(mnenje: ECON)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Gospodarski in trgovinski odnosi s Korejo (2007/2186(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Reforma instrumentov trgovinske zaščite Skupnosti (2007/2198(INI))
(mnenje: AFET, ECON, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Strategija EU za olajšanje dostopa na trge evropskim podjetjem (2007/2185(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor ITRE

- Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (2007/2188(INI))
(mnenje: BUDG, DEVE, ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Evropski raziskovalni prostor: Nove perspektive (2007/2187(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor JURI

- Zaščita privilegijev Evropskega parlamenta pred nacionalnimi sodišči (2007/2205(INI))
(mnenje: AFCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor LIBE

- Zelena knjiga: diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije v tretjih državah (2007/2196(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, JURI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Zelena knjiga o vlogi civilne družbe v politiki na področju drog v Evropski uniji (2007/2212(INI))
(mnenje: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor REGI

- Spremljanje izvajanja teritorialne agende in leipziške listine – evropskemu akcijskemu programu za vesoljski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti (2007/2190(INI))
(mnenje: ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Vpliv kohezijske politike na vključitev ranljivih skupnosti in skupin (2007/2191(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila ((člen 114 Poslovnika))

Odbor AFET

- Vloga Evropske unije v Iraku (2007/2181(INI))
(mnenje: DEVE, BUDG, INTA)

Združeni odbori

Odbor AFET

- Stabilizacija Afganistana: izzivi za EU in mednarodno skupnost (2007/2208(INI))
Združeni odbori AFET, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor BUDG

- Sprememba standardne finančne uredbe za izvajalske agencije, pooblaščene za upravljanje programov Skupnosti (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Združeni odbori BUDG, CONT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor DEVE

- Enakost spolov in krepitev vloge žensk v razvojnem sodelovanju (2007/2182(INI))
Združeni odbori DEVE, FEMM
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Soodvisnost razvojnih politik in posledice izkoriščanja nekaterih bioloških naravnih virov s strani EU za razvoj zahodne Afrike (2007/2183(INI))
Združeni odbori DEVE, PECH, ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor ENVI

- Zelena knjiga o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik (2007/2203(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO, TRAN)
Združeni odbori ENVI, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

- Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(mnenje: ITRE)
Združeni odbori ENVI, IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor ITRE

- Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (2007/2188(INI))
(mnenje: BUDG)
Združeni odbori ITRE, DEVE, ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Odbor JURI

- Zaščita privilegijev Evropskega parlamenta pred nacionalnimi sodišči (2007/2205(INI))
Združeni odbori JURI, AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.9.2007)

Sprememba pristojnosti

- Sankcije za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite priseljence iz tretjih držav (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

pristojni: BUDG

mnenje: CONT

(v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.09.2007)


17. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

435

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

88

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

424

55/2007

Jacky Henin

41

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

27

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

42

58/2007

Benoît Hamon

33

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

74

60/2007

Riccardo Ventre

3

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Károly Ferenc Szabó

156

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

92

63/2007

Andreas Mölzer

18

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

401

65/2007

Mario Borghezio

48

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

35

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

71

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

24

69/2007

Andreas Mölzer

11

70/2007

Bogusław Rogalski

26

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

39

72/2007

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

70

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

25

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

23

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

276

76/2007

Giusto Catania

18

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

103

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

19

79/2007

Tadeusz Zwiefka

16

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

9

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

48

82/2007

Oldřich Vlasák

23

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

23

84/2007

Daniel Strož

12

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

16


18. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 10.10.2007 in 11.10.2007.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.50.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov