Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 - Βρυξέλλες

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Alain Lamassoure και Adrian Severin - A6-0351/2007: Philip Claeys, Ryszard Czarnecki, Mikel Irujo Amezaga

Έκθεση Raül Romeva i Rueda - A6-0338/2007: Bernadette Vergnaud

Έκθεση Anne E. Jensen - A6-0349/2007: Nina Škottová

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου