Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 11. októbra 2007 - Brusel

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Alain Lamassoure a Adrian Severin - A6-0351/2007: Philip Claeys, Ryszard Czarnecki, Mikel Irujo Amezaga

Správa: Raül Romeva i Rueda - A6-0338/2007: Bernadette Vergnaud

Správa: Anne E. Jensen - A6-0349/2007: Nina Škottová

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia