Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2119(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0343/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0343/2007

Συζήτηση :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0469

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

16. Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα [2007/2119(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A6-0343/2007)

Ο Chris Davies παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Wolfgang Bulfon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Malcolm Harbour και Matthias Groote.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου