Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2119(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0343/2007

Ingivna texter :

A6-0343/2007

Debatter :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0469

Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2007 - Strasbourg

16. Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon [2007/2119(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Rebecca Harms (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Wolfgang Bulfon (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Martin Callanan för PPE-DE-gruppen, Marie-Noëlle Lienemann för PSE-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Malcolm Harbour och Matthias Groote.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.24 i protokollet av den 24.10.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy