Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος επανερχόμενος στην απόφαση του Σώματος να επιτρέψει την κατάθεση, κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου, προτάσεων ψηφίσματος σε συνέχεια της περάτωσης της συζητήσεως σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2007), ζητεί η ψηφοφορία να εγγραφεί στην προσεχή περίοδο συνόδου, και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος συμφωνεί με το εν λόγω αίτημα (Ο Πρόεδρος τους απαντά ότι θα ζητήσει τη γνώμη των άλλων πολιτικών ομάδων).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου