Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0083(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0361/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0361/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2007 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία με την οποία θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0436)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου