Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

14. Състав на Парламента

Joop Post уведоми писмено за своята отставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 17.10.2007.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния компетентен национален орган.

Междувременно нидерладските компетенти органи уведомиха за избирането на Cornelis Visser на мястото на Joop Post. Парламентът приема това за сведение, считано от 17.10.2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Cornelis Visser заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност