Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 23. října 2007 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

14. Složení Parlamentu

Joop Post oznámil písemně své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 17.10.2007.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.

Příslušné nizozemské orgány mezitím oznámily zvolení Cornelia Vissera, kterým bude nahrazen Joop Post, poslancem Evropského parlamentu. Parlament vzal toto zvolení na vědomí s účinností od 17.10.2007.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Cornelis Visser v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí