Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 23. oktober 2007 - Strasbourg

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

14. Parlamentets sammensætning

Joop Post havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 17.10.2007.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.

De kompetente nederlandske myndigheder havde i mellemtiden meddelt, at Cornelis Visser var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Joop Post. Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 17.10.2007.

Cornelis Visser deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik