Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2007 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

14. Parlamendi koosseis

Joop Post on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 17.10.2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 võttis parlament teadmiseks tema ametikoha vabanemise alates nimetatud kuupäevast ning teavitab sellest asjaomast riiklikku ametiasutust.

Madalamaade pädevad ametiasutused teatasid vahepeal, et Joop Posti asemel valiti Euroopa Parlamendi liikmeks Cornelis Visser. Parlament võttis teadmiseks selle jõustumise alates 17.10.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Cornelis Visser vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika