Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2007 - Straatsburg

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

14. Samenstelling Parlement

Joop Post heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 17.10.2007.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben inmiddels kennis gegeven van de benoeming van Cornelis Visser tot lid van het Parlement, in de plaats van Joop Post, met ingang van 17.10.2007.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Cornelis Visser, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid