Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 października 2007 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

14. Skład Parlamentu

Joop Post zrzekł się na piśmie ..[A6893].. mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 17.10.2007 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 regulaminu Parlament stwierdził wakat od podanej daty i poinformował o tym właściwy organ krajowy.

Właściwe organy holenderskie powiadomiły w międzyczasie o wyborze do Parlamentu Europejskiego Cornelisa Vissera w miejsce Joopa Posta. Parlament przyjął ten fakt do wiaodmości ze skutkiem od 17.10.2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Cornelis Visser bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności