Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2007 - Strasbourg

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

14. Componenţa Parlamentului

Joop Post şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 17.10.2007.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul constată existenţa locului vacant de la această dată şi informează autoritatea naţională interesată cu privire la acest lucru.

Autorităţile olandeze competente au comunicat între timp alegerea în Parlamentul European a lui Cornelis Visser în locul lui Joop Post. Parlamentul ia act de acest lucru cu efect de la 17.10.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Cornelis Visser se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate