Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

14. Zloženie Parlamentu

Joop Post podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 17.10.2007.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informuje o tom príslušný orgán členského štátu.

Príslušné holandské orgány medzitým oznámili, že za poslanca Európskeho parlamentu bol zvolený Cornelis Visser, ktorým bude nahradený Joop Post. Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 17.10.2007.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Cornelis Visser zúčastňuje rokovaní Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia