Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

14. Parlamentets sammansättning

Joop Post hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 17.10.2007.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att platsen var vakant från detta datum och informerade den berörda nationella myndigheten om detta.

De behöriga nederländska myndigheterna hade, däremellan, meddelat Europaparlamentet att Cornelis Visser utsetts till ersättare för Joop Post. Parlamentet noterade detta med verkan från och med den 17.10.2007.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Cornelis Visser fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy