Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург

15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0318/2007).

Първа част

Въпрос 41 (Manuel Medina Ortega): Отвличания на деца

Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Reinhard Rack.

Въпрос 42 (Milan Gaľa): Вирусът „шикунгуня“ в Европа

Markos Kyprianou (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Milan Gaľa.

Въпрос 43 (Paulo Casaca): Хуманитарната катастрофа в Ирак

Neelie Kroes (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Paulo Casaca и Danutė Budreikaitė.

Втора част

Въпрос 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Договорно наети лица, заемащи длъжности, които покриват утвърдени и постоянни потребности в институциите и службите на ЕС

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Paul Rübig.

Въпрос 45 (Johan Van Hecke): Последствията на увеличаването на броя на европейските длъжностни лица върху пенсионните разходи

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis и Ingeborg Gräßle.

Въпрос 46 (Esko Seppänen): Комисията и синдикатите

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Esko Seppänen и Paul Rübig.

Въпросите 47 към 48 ще получат писмен отговор.

Въпрос 49 (Bart Staes): Общата сума на глобите, налагани на предприятия в рамките на правилата за конкуренция.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bart Staes, Reinhard Rack и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 50 (Lambert van Nistelrooij): Сливането на Suez и Gaz de France.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Lambert van Nistelrooij.

Въпросът 51 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 52 (Anne Van Lancker): Субсидиране на Volvo Cars Gand/Регламентиране на ЕС относно държавните-помощи.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Anne Van Lancker.

Въпрос 53 (Georgios Papastamkos): Търговията и изменението на климата

Peter Mandelson (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Daniel Caspary.

Въпрос 54 (Daniel Caspary): Разискване върху бъдещето на инструментите за търговска защита

Въпрос 55 (Laima Liucija Andrikienė): Инструменти за търговска защита на Европейския съюз

Peter Mandelson отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos и Elisa Ferreira.

Въпросите 56 към 98 ще получат писмен отговор.

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност