Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 23. října 2007 - Štrasburk

15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0318/2007).

První část

Otázka 41 (Manuel Medina Ortega): Únosy dětí.

Otázka a a doplňující otázky od: Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Reinhard Rack. Odpověď: Franco Frattini (místopředseda Komise).

Otázka 42 (Milan Gaľa): Virus Chikungunya v Evropě.

Otázka a doplňující otázka od: Milan Gaľa. Odpověď: Markos Kyprianou (člen Komise).

Otázka 43 (Paulo Casaca): Humanitární katastrofa v Iráku.

Otázka a a doplňující otázky od: Paulo Casaca a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Neelie Kroes (členka Komise).

Druhá část

Otázka 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Dočasní zaměstnanci pracující na stálých místech v institucích a službách Evropské unie.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Paul Rübig. Odpověď: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Otázka 45 (Johan Van Hecke): Zvýšení počtu evropských úředníků a jeho následky pro nárůst výdajů na důchodové pojištění.

Otázka a a doplňující otázky od: Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis a Ingeborg Gräßle. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 46 (Esko Seppänen): Komise a odbory.

Otázka a a doplňující otázky od: Esko Seppänen a Paul Rübig. Odpověď: Siim Kallas.

Autoři otázek 47 48 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 49 (Bart Staes): Celková výše pokut uložených podnikům v rámci hospodářské soutěže.

Otázka a a doplňující otázky od: Bart Staes, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Neelie Kroes.

Otázka 50 (Lambert van Nistelrooij): Fúze společností Suez a Gaz de France.

Otázka a doplňující otázka od: Lambert van Nistelrooij. Odpověď: Neelie Kroes.

Otázka 51 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 52 (Anne Van Lancker): Dotace pro Volvo Cars Gand: právní předpisy EU týkající se státních podpor.

Otázka a doplňující otázka od: Anne Van Lancker. Odpověď: Neelie Kroes.

Otázka 53 (Georgios Papastamkos): Obchod a změna klimatu.

Otázka a a doplňující otázky od: Georgios Papastamkos a Daniel Caspary. Odpověď: Peter Mandelson (člen Komise).

Otázka 54 (Daniel Caspary): Rozprava o budoucnosti nástrojů ochrany obchodu.

Otázka 55 (Laima Liucija Andrikienė): Nástroje ochrany obchodu Evropské unie.

Otázka a a doplňující otázky od: Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos a Elisa Ferreira. Odpověď: Peter Mandelson.

Autoři otázek 56 98 obdrží písemné odpovědi.

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí