Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2007 - Strasbourg

15. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0318/2007).

Esimene osa

Küsimus 41 (Manuel Medina Ortega): lasteröövid.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Reinhard Rack.

Küsimus 42 (Milan Gaľa): Chikungunya viirus Euroopas.

Markos Kyprianou (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Milan Gaľa.

Küsimus 43 (Paulo Casaca): humanitaarkatastroof Iraagis.

Neelie Kroes (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Paulo Casaca ja Danutė Budreikaitė.

Teine osa

Küsimus 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): alalised teenistujad ametikohtadel, mis täidavad kindlaid ja alalisi vajadusi Euroopa Liidu institutsioonides ja teenistustes.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Paul Rübig.

Küsimus 45 (Johan Van Hecke): ELi ametnike arvu kasvu mõju pensionikuludele.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis ja Ingeborg Gräßle.

Küsimus 46 (Esko Seppänen): komisjon ja ametiühingud.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Esko Seppänen ja Paul Rübig.

Küsimustele 47 kuni 48 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 49 (Bart Staes): ettevõtjatele konkurentsieeskirjade raames määratud trahvide kogusumma.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bart Staes, Reinhard Rack ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 50 (Lambert van Nistelrooij): Suezi ja Gaz de France'i ühinemine.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij.

Küsimus 51 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 52 (Anne Van Lancker): toetused Volvo Cars Gent'ile ja ELi õigusaktid riigiabi kohta.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Anne Van Lancker.

Küsimus 53 (Georgios Papastamkos): kaubandus ja kliimamuutused.

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Daniel Caspary.

Küsimus 54 (Daniel Caspary): arutelu kaubanduse kaitsevahendite tuleviku üle.

Küsimus 55 (Laima Liucija Andrikienė): Euroopa Liidu kaubanduse kaitsevahendid.

Peter Mandelson vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos ja Elisa Ferreira.

Küsimustele 56 kuni 98 vastatakse kirjalikult.

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika