Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2007 - Straatsburg

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0318/2007).

Eerste deel

Vraag 41 (Manuel Medina Ortega): Ontvoering van kinderen.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Reinhard Rack.

Vraag 42 (Milan Gaľa): Tropisch chikungunya-virus in Europa.

Markos Kyprianou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Milan Gaľa.

Vraag 43 (Paulo Casaca): Humanitaire ramp in Irak.

Neelie Kroes (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paulo Casaca en Danutė Budreikaitė.

Tweede deel

Vraag 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tijdelijk personeel op posten die in vaste en duurzame behoeften voorzien bij de instellingen en diensten van de EU.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Paul Rübig.

Vraag 45 (Johan Van Hecke): Gevolgen voor pensioenkosten van stijgend aantal Europese ambtenaren.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis en Ingeborg Gräßle.

Vraag 46 (Esko Seppänen): De Commissie en vakbonden.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Esko Seppänen en Paul Rübig.

De vragen 47 t/m 48 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 49 (Bart Staes): Totaalbedrag boetes aan bedrijven in het kader van de mededingingsregels.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bart Staes, Reinhard Rack en Danutė Budreikaitė.

Vraag 50 (Lambert van Nistelrooij): Fusie Suez en Gaz de France.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Lambert van Nistelrooij.

Vraag 51 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 52 (Anne Van Lancker): Subsidie aan Volvo Cars Gent / EU-regels inzake staatssteun.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Anne Van Lancker.

Vraag 53 (Georgios Papastamkos): Handel en klimaatsverandering.

Peter Mandelson (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Daniel Caspary.

Vraag 54 (Daniel Caspary): Discussie over de toekomst van de handelsbeschermingsinstrumenten.

Vraag 55 (Laima Liucija Andrikienė): Handelsbeschermingsinstrumenten van de EU.

Peter Mandelson beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos en Elisa Ferreira.

De vragen 56 t/m 98 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid