Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 października 2007 r. - Strasburg

15. Tura pytań (pytania do Komisji)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0318/2007).

Część pierwsza

Pytanie 41 (Manuel Medina Ortega): Uprowadzenia dzieci.

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Reinhard Rack.

Pytanie 42 (Milan Gaľa): Wirus chikungunya w Europie.

Markos Kyprianou (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Milan Gaľa.

Pytanie 43 (Paulo Casaca): Katastrofa humanitarna w Iraku.

Neelie Kroes (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Paulo Casaca i Danutė Budreikaitė.

Część druga

Pytanie 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pracownicy kontraktowi na stanowiskach odpowiadających stałym potrzebom instytucji i służb Unii Europejskiej.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Paul Rübig.

Pytanie 45 (Johan Van Hecke): Wpływ wzrostu liczby urzędników europejskich na koszty emerytur.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis i Ingeborg Gräßle.

Pytanie 46 (Esko Seppänen): Komisja a związki zawodowe.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Esko Seppänen i Paul Rübig.

Pytania od 47 do 48 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 49 (Bart Staes): Łączna kwota kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorstwa za łamanie zasad konkurencji.

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bart Staes, Reinhard Rack i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 50 (Lambert van Nistelrooij): Fuzja spółek Suez i Gaz de France.

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Lambert van Nistelrooij.

Z powodu nieobecności pytającego pytanie 51 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 52 (Anne Van Lancker): Dotacja dla Volvo Cars Gand / Przepisy UE dotyczące pomocy państwa.

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Anne Van Lancker.

Pytanie 53 (Georgios Papastamkos): Handel a zmiany klimatu.

Peter Mandelson (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Daniel Caspary.

Pytanie 54 (Daniel Caspary): Debata o przyszłości instrumentów ochrony handlu.

Pytanie 55 (Laima Liucija Andrikienė): Instrumenty ochrony handlu Unii Europejskiej.

Peter Mandelson udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos i Elisa Ferreira.

Pytania od 56 do 98 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności